Consolidarea capacității de implicare a UAT-urilor membre ale AMDDTP Brașov, în formularea și promovarea dezvoltării mobilității durabile în arealul de competență

STANDARDE și RECOMADĂRI în politicile urbane de mobilșitate urbana reprezintă două dintre livrabilele acestui proiect.

ASOCIAȚIA METROPOLITANA PENTRU DEZVOLTARE DURABILA A TRANSPORTULUI PUBLIC BRASOV implementeaza incepand cu data de 16.06.2022, pe o durată de 14 luni,  proiectulACTIV-D Abilități și Competențe Transversale Inovative pentru un viitor DURABIL”, cod SIPOCA 1008 / MySMIS2014+ 151540, proiect cofinantat din Fondul Social European, prin Programul Operational Capacitate Administrativa 2014-2020, Axa Prioritara Administratie publica si sistem judiciar accesibile si transparente, Operatiunea Introducerea de sisteme si standarde comune in administratia publica locala ce optimizeaza procesele orientate catre beneficiari in concordanta cu SCAP, Componenta 1 – CP14/2021- pentru regiunile mai putin dezvoltate – Consolidarea capacitatii ONG-urilor si partenerilor sociali de a se implica în formularea si promovarea dezvoltarii la nivel local.  Programul Operational Capacitate Administrativa este implementat la nivel national de catre Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei in calitate de Autoritate de Management. Data stabilită pentru finalizarea proiectului: 15.08.2023.

Bugetul total al proiectului este de 391.362,00 lei, din care valoarea finantarii nerambursabile, alocate conform contractului de finantare, este de 383.534,76 lei. Valoarea cofinantarii asigurate de Uniunea Europeana prin Fondul Social European este de 326.004,55 lei iar a finantarii din bugetul national de 57.530,21 lei. Cofinantarea eligibila a ASOCIAȚIEI METROPOLITANE PENTRU DEZVOLTARE DURABILA A TRANSPORTULUI PUBLIC BRASOV este de 7.827,24 lei.

Scopul proiectului constă în dezvoltarea si consolidarea capacitatii AMDDTP Brașov de a-si asuma rolul de facilitare a dialogului dintre autoritatile publice si comunitatea locala in sectorul mobiltății urbane durabile.

Obiectivul general al proiectului ACTIV-D este dezvoltarea unor standarde comune pentru administrațiile publice membre ale AMDDTP Brașov referitoare la analiza, evaluarea și luarea deciziilor asociate politicilor publice de mobilitate durabilă, în vederea asigurării unei implementări unitare și coerente a politicilor și proiectelor de mobilitate urbană.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

  1. Dezvoltarea abilitatilor si competentelor transversale cu caracter inovativ care pot facilita/optimiza dialogul între actorii relevanți în domeniul mobilității cu efecte directe asupra nivelului de implicare în elaborarea, implementarea, monitorizarea și evaluarea politiclor publice la nivel local;
  2. Elaborarea unui set de standarde de analiză, evaluare și luare a deciziei în domeniul mobilității urbane durabile pe bază de date și input-uri relevante, într-o manieră colaborativ-participativă.

Rezultatele asteptate ca urmare a implementarii proiectului sunt:

  1. Rezultat de program R4: Capacitate crescuta a ONG-urilor si partenerilor sociali de a se implica in formularea si promovarea dezvoltarii la nivel local – Rezultat de proiect 1 – 60 de persoane certificate in urma parcurgerii programelor de formare pentru abilitati si competente transversale (comunicare și lucru colaborativ în mediul online).

In cadrul proiectului vor fi organizate următoarele programe de formare destinate dezvoltarii de abilitati si competente transversale: I – Dezvoltarea de abilități de comunicare în mediul online nivel 1 (60 de participanți, durata cursului 20 ore), – II Dezvoltarea de competențe de comunicare în mediul online nivel 2 (20 de participanți, durata cursului 30 ore), III – Dezvoltarea de abilități și competențe de lucru colaborativ în mediul online (20 de participanți, durata cursului 30 ore),

  1. Rezultat de program R4: Capacitate crescuta a ONG-urilor si partenerilor sociali de a se implica in formularea si promovarea dezvoltarii la nivel local – Rezultat de proiect 2 – 30 de persoane certificate in urma parcurgerii programelor de formare și specializare (comunicare și lucru colaborativ în mediul online).

In cadrul proiectului vor fi organizate următoarele programe de formare destinate dezvoltarii de abilitati si competente transversale: I – Dezvoltarea competențelor de dezvoltare/implementare/monitorizare politici publice participative pentru dezvoltare locală (25 de participanți, durata programului de formare 30 ore), II –  Micromodelare/micromodelare de trafic, managementul scenariilor, simulare fluxuri pietonale (5 participanți, durata programului de formare –externalizat- 30 ore).

  1. Rezultat de program R4: Capacitate crescuta a ONG-urilor si partenerilor sociali de a se implica in formularea si promovarea dezvoltarii la nivel local – Rezultat de proiect 3 – 1 set de standarde de analiză, evaluare și luare a deciziei în domeniul mobilității urbane durabile, pe bază de date și input-uri relevante, într-o manieră colaborativ-participativă.

Proiectul va sprijini organizarea unui cadru propice pentru imbunatatirea politicilor de mobilitate urbană, ce va fi centrat pe o abordare participativ-colaborativă. Acest proces va sta la baza dezvoltarii setului de standarde ce vor fi propuse/puse la dispozitia administratiilor publice din arealul AMDDTP Brasov, precum si a organizatiilor neguvernamentale si grupurilor civice din domeniul mobilității si altor domenii comunitare, pentru a putea fi utilizate in viitoare procese de dezvoltare a politicilor publice pentru dezvoltare locala.

 

Format .pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centrul de Afaceri, Transfer Tehnologic și Incubator de Afaceri (C.A.T.T.I.A.), str. Institutului, nr. 35, birou E7-14, Brașov, cod poștal 500484, Telefon +40 799 909 900, e-mail: contact@amddtpbv.ro sau transport@metropolabrasov.ro

Formular de contact

[contact-form-7 id="13" title="Contact form 1"]
Acest site folosește cookie-uri pentru a vă oferi o experiență cât mai bună. Prin continuarea navigării sunteți de acord cu folosirea acestora.