Conform prevederilor art. 27 alin. (3) din Legea 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit cărora ”pentru operatorii cărora li s-a delegat gestiunea serviciului de utilităţi publice, în baza unui contract de delegare a gestiunii încheiat cu o asociaţie de dezvoltare intercomunitară, atribuţiile de autoritate tutelară se exercită de către asociaţia de dezvoltare intercomunitară, în numele şi pe seama unităţilor administrativ-teritoriale, coroborate cu prevederile art. 29, alin (3), (4) și (5)  din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare și prevederile art. 3 și art. 50 din Anexa nr. 1 din H.G. nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, Asociația Metropolitană pentru Dezvoltare Durabilă a Transportului Public Brașov îndeplinește rol de autoritate tutelară al SC RATBV S.A. În consecință,  H.C.L. nr 735/2018 republicată privind aprobarea Studiului de Oportunitate și a Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de călători prin curse regulate prin atribuire directă către operatorul de transport RATBV S.A., prevede faptul că Asociația Metropolitană pentru Dezvoltare Durabilă a Transportului Public Brașov este mandatată ca în numele și pe seama Municipiului Brașov să exercite atribuțiile de autoritate tutelară

22.06.2021 – În urma emiterii Hotărârii de Adunare Generală nr 12 din 22.06.2021, declanșarea procedurii de selecție și recrutare de candidați pentru ocuparea funcțiilor de membri în consiliul de administrație al Societății RATBV S.A

28.06.2021 –PROIECTUL PLANULUI DE SELECTIE – COMPONENTA INITIALA pentru selectia a 5 membri in Consiliul de Administratie al Societatii RATBV S.A.

21.08.2021 – Scrisoarea de asteptari

21.08.2021 PLAN DE SELECȚIE – COMPONENTA INTEGRALĂ pentru selecția a 5 membri în Consiliul de Administrație al Societății RATBV S.A.

01.09.2021 – ANUNT privind procesul de recrutare şi selecţie pentru 5 (cinci) poziţii de membru în Consiliul de Administraţie al Societăţii RATBV SA

Formular de contact

[contact-form-7 id="13" title="Contact form 1"]
Acest site folosește cookie-uri pentru a vă oferi o experiență cât mai bună. Prin continuarea navigării sunteți de acord cu folosirea acestora.