08.12.2022 – ANUNT IMPORTANT

Autoritatea contractantă a reinițiat achiziția de ”Servicii de elaborare a Studiilor de Fezabilitate pentru dezvoltarea unui sistem transport public feroviar în Zona Metropolitană Brașov și aria de influență” prin intermediul platformei naționale SICAP

Mai multe informatii sunt disponibile la adresa

https://www.e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100160279

Termen de depunere – 6 ianuarie 2023 ora 15.00 (depunere prin intermediul platformei nationale SICAP)

23.11.2022 – ANUNȚ IMPORTANT

În urma corespondenței dintre Autoritatea Contractantă și ANAP a fost emis avizul conform conditionat nr 24791/27308/18.11.2022 care dispune măsura ”anularea procedurii de negociere fără publicare prealabilă inițiată în temeiul prevederilor art. 104 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare”

În accepțiunea autorității contractante, ANAP a ales să interpreteze selectiv și limitativ prevederile legale, alegând în mod arbitrar să se raporteze la procedura identificată cu numărul CN1042049 și argumentând faptul că existența unei oferte neconforme nu acoperă termenul de ”ofertă neadecvată” menționat în lege ca fiind criteriu pentru legalitatea organizării procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare”. În opinia autorității contractante, ANAP a ales să ignore în totalitate procedura identificata cu numărul CN1038963 în cadrul căreia nu a fost depusă nici o ofertă, îndeplinind condițiile prevăzute de legea 98 cu modificările și completările ulterioare referitoare la precondițiile necesare pentru organizarea procedurii de negociere fără publicare prealabilă a unui anunț de participare.

Ca urmare, autoritatea contractantă a decis ANULAREA PROCEDURII DE ACHIZIȚIE privind ”Servicii de elaborare a Studiilor de Fezabilitate pentru dezvoltarea unui sistem transport public feroviar în Zona Metropolitană Brașov și aria de influență” pe baza Raportului de anulare a procedurii emis de autoritatea contractantă în data de 23.11.2022

Autoritatea contractantă a primit solicitări de clarificare din partea potențialilor ofertanți. Publicăm mai jos propunerea de răspuns consolidat la socilitările de clarificare.

PROPUNERE DE RĂSPUNS CONSOLIDAT LA SOLICITĂRILE DE CLARIFICARE

Autoritatea contractantă mulțumește tuturor ofertanților potențiali pentru interesul acordat

Întrucat intentia autoritatii contractante este de a a finaliza aceasta achizitie cu celeritate, vă anunțăm pe aceasta cale că vom iniția o noua procedura de atribuire prin publicarea unui anunt de participare pe platforma SEAP/SICAP. Publicarea invitației de participar va fi anunțată și pe această pagină web.

16.11.2022 Studiu de Oportunitate privind transportul de calatori pe CF in Zona Metropolitana Brasov

11.11.2022 – ANUNȚ IMPORTANT PENTRU POTENȚIALII OFERTANȚI

Autoritatea Contractantă a primit solicitări de clarificări la prezenta procedură de achiziție. În prezent, echipa AMDDTPBv elaborează răspunsul la aceste solicitări. Răspunsul consolidat va fi publicat în următoarele zile. Termenul de depunere al ofertelor va fi prelungit astfel incat între ziua publicării răspunsului consolidat și data limită a depunerii ofertelor sa existe un interval de minim 10 zile calendaristice. 

19.10.2022

INVITATIE DE PARTICIPARE LA PROCEDURA DE NEGOCIERE FARA PUBLICARE

 AUTORITATEA CONTRACTANTA ASOCIAȚIA METROPOLITANĂ PENTRU DEZVOLTARE DURABILĂ A TRANSPORTULUI PUBLIC BRAȘOV, cu sediul în MUN BRAȘOV, STR INSTITUTULUI NR 35, C.A.T.T.I.A, 500484, JUDEȚUL BRAȘOV, ROMANIA, va invita sa participați la procedura de negociere fără publicare prealabila în vederea atribuirii contractului având ca obiect: Servicii de elaborare a Studiilor de Fezabilitate pentru dezvoltarea unui sistem transport public feroviar în Zona Metropolitană Brașov și aria de influență”

 Obiectul contractului:SERVICII DE ELABORARE A STUDIILOR DE FEZABILITATE PENTRU DEZVOLTAREA UNUI SISTEM TRANSPORT PUBLIC FEROVIAR ÎN ZONA METROPOLITANĂ BRAȘOV ȘI ARIA DE INFLUENȚĂ

  • Valoarea estimata a contractului: 898.717,44 lei, fără TVA;
  • Durata contractului: 12 LUNI
  • Data limita stabilita pentru depunerea ofertei: 21 Noiembrie 2022 , ora 16.00 (EEST);
  • Data deschiderii ofertei: 23 Noiembrie 2022, ora 13.00(EEST);
  • La deschiderea ofertei participa: membrii comisiei de negociere, împuterniciți ai operatorului economic, alte persoane autorizate de conducerea autorității contractante;
  • Adresa la care se transmite oferta:

Asociația Metropolitană pentru Dezvoltare Durabilă a Transportului Public Brașov

Str. Institutului nr 35 CATTIA

500484, Mun. Brașov, Jud Brașov

ROMANIA

(Pentru Comisia de evaluare oferte / feroviar@transportmetropolitanbrasov.ro )

  • Limba în care trebuie elaborata oferta: ROMÂNĂ;
  • Cerințe de calificare: conform documentației de atribuire, atașata;
  • Modul de prezentare a ofertei: conform documentației de atribuire, atașata;
  • Oferta va fi însoțita de: Scrisoarea de înaintare conform Formularului nr. 1 din Secțiunea Formulare, Propunerea Tehnica, Propunerea Financiara – Formular 11, 12

 Oferta va fi înaintată cu Scrisoare de înaintare conform Formularului nr. 1

Ofertantul trebui sa sigileze în plic exemplarul în original, marcând corespunzător plicul cu “ORIGINAL”. Plicul se va introduce într-un plic exterior, închis corespunzător si netransparent, marcat cu adresa autorității contractante si cu inscripția “A NU SE DESCHIDE INAINTE DE DATA 23.11.2022, ORA 13.00” si denumirea contractului pentru care se depune oferta.

Ofertantul are obligația de a îndosaria și numerota fiecare pagina a ofertei, atât originalul cat si copia acestuia.

 Documentația de atribuire este disponibila pe site-ul www.transportmetropolitanbrasov.ro  în cadrul secțiunii INFORMAȚII PUBLICE / ACHIZITIE SERVICII DE ELABORARE DOCUMENTATIE TEHNICĂ – PLAN INVESTIȚIONAL, STUDII DE FEZABILITATE ȘI CAIATE DE SARCINI ÎN CADRUL PROIECTULUI ”DEZVOLTARE SISTEM TRANSPORT FEROVIAR ÎN ZONA METROPOLITANĂ BRAȘOV ȘI ARIA DE INFLRUNEȚĂ – ETAPA I – ÎNTOCMIRE DOCUMENTAȚIE TEHNICO-ECONOMICĂ” – cod MySMIS141208

Pentru informații ne puteți contacta la adresa feroviar@transportmetropolitanbrasov.ro

DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE este disponibilă mai jos:

INVITATIE DE PARTICIPARE

FORMULARE

DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE

INSTRUCTIUNI PENTRU OFERTANTI

ENG DOCUMENTATION FOR INFORMATIVE PURPOSES

Formulare-18102022 v4 (format editabil)

Studiu de Oportunitate privind transportul de calatori pe CF in Zona Metropolitana Brasov

04.02.2022- COMUNICAT DE PRESĂ

Formular de contact

[contact-form-7 id="13" title="Contact form 1"]
Acest site folosește cookie-uri pentru a vă oferi o experiență cât mai bună. Prin continuarea navigării sunteți de acord cu folosirea acestora.